Složení těla, podíl tuku v těle

07-12-2013

BMI by však neměl být jediným kritériem k rozhodnutí, zda člověk má či nemá nadváhu. Mnoho aktivních sportovců (zejména v silových sportech) může mít BMI na rozhraní běžné váhy a nadváhy (kolem hodnoty 25), někdy až k pásmu obezity, přesto nelze říci, že mají nadměrné množství tukové hmoty. V současné době se používá velké množství přístrojů, které většinou na principu bioimpedance (rozdíly v elektrické vodivosti tukové tkáně a tkání ostatních) změří, jakou část váhy člověka představuje tuková tkáň.

U mužů je normální, jestliže10 - 20 % hmotnosti tvoří tuk. U žen je tento poměr vyšší a činí podle věku 20 – 30 %. Při hubnutí je důležité, aby klesal podíl tuku v těle až na hodnoty, které se co nejvíce blíží normě.

Při měření tělesného tuku se často používají přístroje, které dotyčný drží oběma rukama, často také váhy, které měří tělesný tuk. Zatímco přístroje do ruky proměří horní polovinu těla (mírně tedy nadhodnotí výsledek u lidí, jimž se tuk hromadí více v horní části těla), naopak přístroje, které kombinují váhy a bioimpedanci pak změří obsah tuku v těle od pasu dolů (mírně tedy nadhodnotí výsledek zejména u žen, jimž se tuk hromadí více v dolní polovině těla).

Tyto jednoduché přístroje jsou také ovlivněny aktuálním zavodněním organismu. Je-li člověk například po fyzické námaze hůře zavodněný, ukáže mu váha s měřením tuku paradoxně horší výsledek než měl před cvičením. Pokud tedy chcete používat správně váhu s měřením tuku, je zapotřebí se měřit vždy ve stejnou dobu – nejlépe ráno, tak, aby bylo možno sledovat skutečný trend úbytku tuku. Není vhodné, aby se měřily ženy v průběhu menstruace, kdy je tělo zavodněné naopak více. Nejobjektivněji lze změřit složení těla přístrojem Bodystat. Měří se vleže, elektrody jsou nalepeny na horní i dolní končetinu a před měřením se doporučí vhodný režim. Vyhodnocovací software používá kvalitní antropometrické rovnice a výsledek je pacientovi vytištěn, včetně propočtu jeho energetické spotřeby a stanovení horní i dolní hranice optimální váhy vzhledem k jeho tělesné konstituci. Ještě o něco komplexnější výstupy, i když na stejném principu, lze získat měřením pomocí přístroje In Body.

Číst 3443 krát Naposledy změněno sobota, 07 prosinec 2013 13:22

Nejnovější od Super User